Bliv medlem

Medlemskab

I HBC har vi flere forskellige medlemsskaber alt efter alder og niveau. Formularen til venstre benyttes som en indmeldelsesblanket. Når din indmeldelse er blevet godkendt vil du blive kontaktet på mail af vores kontor.

Kontingent pr. medlem 2019/2020

 • Ungdom – Miniton kr. 300,00 (løbende tre måneder)
 • Ungdom – en træning kr. 1.200,00
 • Ungdom – to træninger kr. 1.800,00
 • Ungdom – tre træninger kr. 2.400,00
 • Ungdom – tre træninger og deltagelse på senior kr. 3.000,00
 • HBC 60+ kr. 600,00
 • Senior kr. 3.600,00
 • Aktiv/passiv kr. 300,00
 • Fast tid før kl. 18.00 kr. 1.100,00
 • Fast tid efter kl. 18.00 kr. 1.500,00

Bestemmelser

 • Sæsonen varer 10 måneder og starter som udgangspunkt i august og slutter i juni. Nærmere datoer meldes ud af kontoret ved hver sæson.
 • Betaling af kontingent betragtes ligeledes som tilmelding.
 • Tilmelding er bindende for hele sæsonen.
 • Betalt kontingent refunderes ikke.
 • Ungdomskontingentet betales over to rater.
 • Ungdomsspillere er defineret som spillere under 17 år som deltager primært på ungdomstræningerne. Deltager en ungdomsspiller på seniortræningen vil denne opkrævet for en ekstra træning.
 • Kontingentet reduceres forholdsmæssigt hver anden løbende måned af sæsonen.
  Udmeldelse er kun gyldig, hvis den skriftligt tilgår HBC´s kontor.
 • Ved restance udskrives rykkerskrivelse inklusiv rykkergebyr.
 • Har et medlem restance i mere end to måneder, har bestyrelsen ret men ikke pligt til med otte dages varsel, at ekskludere medlemmet. Restancen bortfalder ikke af den grund. Betales restancen ikke, vil det blive indberettet til Badminton København og Badminton Danmark, således at spilleren ikke kan deltage i turneringsbadminton for andre klubber, før restancen er betalt til HBC.
 • Klubben kan, når det skønnes nødvendigt, disponere over medlemmets træningstimer, dog højst fire gange i sæsonen, uden at der kompenseres i kontingentet.

Adresse

HBC-Hallen

Bibliotekvej 62

2650 Hvidovre

Telefon

+45 5144 1629

E-mail

hbc@hbc-badminton.dk

Facebook

facebook.com/HvidovreBadmintonClub