Bliv medlem

Selected Value: 0

Medlemskab

I HBC har vi flere forskellige medlemsskaber alt efter alder og niveau. Formularen til venstre benyttes som en indmeldelsesblanket. Når din indmeldelse er blevet godkendt vil du blive kontaktet på mail af vores kontor.

Kontingentpriser

 • Ungdom – Miniton kr. 600,00 (halvårligt)
 • Ungdom – en træning kr. 1.200,00
 • Ungdom – to træninger kr. 1.800,00
 • Ungdom – tre træninger kr. 2.400,00
 • Ungdom – tre træninger og deltagelse på senior kr. 3.000,00
 • HBC 60+ kr. 650,00
 • Senior kr. 3.600,00
 • Almindelig medlemskab kr. 325,00
 • Fast tid før kl. 18.00 og efter kl. 21 kr. 800,00 (Pr. spiller for en doublebane)
 • Fast tid efter kl. 18.00 kr. 1.500,00

Bestemmelser

 • Sæsonen varer 10 måneder og starter som udgangspunkt i august og slutter i juni. Nærmere datoer meldes ud af kontoret ved hver sæson.
 • Betaling af kontingent betragtes ligeledes som tilmelding.
 • Tilmelding er bindende for hele sæsonen.
 • Betalt kontingent refunderes ikke.
 • Ungdomskontingentet betales over to rater.
 • Ungdomsspillere er defineret som spillere under 17 år som deltager primært på ungdomstræningerne. Deltager en ungdomsspiller på seniortræningen vil denne opkrævet for en ekstra træning.
 • Ved restance udskrives rykkerskrivelse inklusiv rykkergebyr.
 • Har et medlem restance i mere end to måneder, har bestyrelsen ret men ikke pligt til med otte dages varsel, at ekskludere medlemmet. Restancen bortfalder ikke af den grund. Betales restancen ikke, vil det blive indberettet til Badminton København og Badminton Danmark, således at spilleren ikke kan deltage i turneringsbadminton for andre klubber, før restancen er betalt til HBC.
 • Klubben kan, når det skønnes nødvendigt, disponere over medlemmets træningstimer, dog højst fire gange i sæsonen, uden at der kompenseres i kontingentet.
 • Hvis et eksisterende medlemsskab ikke er opsagt før sæsonsstart vil dette være bindende. Udmeldelse er kun gyldig, hvis den skriftligt tilgår HBC´s kontor.